NAVODILO ZA UPORABO

Aerosol

 1. Odstranite pokrovček.
 2. Pritisnite na gumb.
 3. Nanesite izdelek neposredno na površino iz oddaljenosti približno 8-30 cm.

 

Kanister

 1. Povežite pištolo in cev z uporabo ključa.
 2. Priključite cev na kanister in zagotovite, da so vsi priključki zatesnjeni in da ne puščajo.
 3. Vklopite sistem z uporabo ventila na vrhu kanistra, z vrtenjem pipe v nasprotni smeri urinega kazalca.
 4. Uporabite nastavitveno kolo na pištoli in z njim regulirajte hitrost pretoka; nastavitveno kolo mora biti v popolnoma odprtem položaju.
 5. Nanesite izdelek neposredno na površino iz oddaljenosti približno
  8-30 cm.
 6. Nanašajte meglo enakomerno v gibanjem v zamahih, brez odvečnega prekrivanja.

ROKOVANJE IN SKLADIŠČENJE

 • Pred uporabo si preberite varnostni list izdelka.
 • NIKOLI NE shranjujte pri temperaturah prek 50 °C.
 • Izogibajte se izpostavljanju neposredni sončni svetlobi.
 • NIKOLI NE shranjujte neposredno na betonskih tleh.
 • Za optimalno zmogljivost delovanja hranite pri temperaturi 18 °C.
 • Ko je priključen, mora ventil ostati ves čas odprt, cev pa mora biti pod tlakom.
 • NIKOLI NE zapirajte ventila, dokler ni pripravljen za priključitev na novo jeklenko.
 • Razbremenite tlak v cevi pred odklopom.
 • Pred uporabo vedno opravite preizkus izdelka, da ugotovite, ali je primeren za vašo specifično aplikacijo.
 • NIKOLI NE pršite na razpokano kožo.
 • Prenehajte z uporabo, če se pojavijo izpuščaji ali draženje.
 • Izogibajte se dolgotrajnemu pršenju na kožo.

 

UKREPI V PRIMERU NUJE
Stik z očmi
Izperite z obilo vode.

Zaužitje
Skorajda nemogoče, v kolikor pa se to zgodi namerno, dajte prizadetemu piti veliko vode in pokličite zdravniško pomoč.

Vas zanima nakup?

Zastopstvo za Slovenijo, Hrvaško, Srbijo, Bosno in Hercegovino, Makedonijo, Bolgarijo, Avstrijo in Italijo.